Gynekologická ambulancia Fed-Gyn

Naša ambulancia vás privíta v Senci na Bratislavskej ulici, na prízemí v novom modernom polyfunkčnom objekte, ktorý je ľahko dostupný na hlavnej dopravnej tepne a poskytuje klientom bezproblémové parkovanie ako aj prístup verejnou dopravou.
Ambulancia je priestorovo veľkoryso riešená, presvetlená, má bezbariérový prístup a celý priestor je plne klimatizovaný, čistotu vzduchu kontinuálne zabezpečuje ionová čistička.
Samotná ambulancia má špeciálne vytvorenú diskrétnu zónu, ktorá vám zabezpečí počas vyšetrenia dostatok intimity a zároveň aj priestor prediskutovať svoje najintímnejšie problémy len s lekárom. Diskrétna zóna zabezpečuje, že vás môžeme privítať aj s vaším partnerom, prekážkou pre nás nie je ani ak Vás sprevádzajú vaše deti, na ktoré počas vášho vyšetrenia dohliadne sestrička.

Naša gynekologická ambulancia Vám poskytuje:

  • Preventívne gynekologické prehliadky
  • Prenatálna starostlivosť – vedenie tehotenskej poradne
  • Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou a abdominálnou sondou
  • Kolposkopické vyšetrenie krčka maternice (optickým prístrojom) s možnosťou priameho odberu vzorky biopsiou
  • Drobné chirurgické zákroky – odstránenie výrastkov v oblasti genitálu, prsníkov, vrátane histologického vyšetrenia vzorky
  • Ošetrenie bradavíc, lézií na krčku maternice metódou dermafreezer (tekutý dusík)
  • Ultrazvukové vyšetrenie na úplne novom ultrazvukovom prístroji, s možnosťou vaginálneho UZV vyšetrenia, vyšetrenia cez brušnú stenu ako vyšetrenia 3D a 4D
  • Realizujeme 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenia
   – asistovaná reprodukcia (vyšetrenie spermiogramu, konzultácia v špecializovanom centre)
  • Konzultačné poradenstvo (antikoncepcia, plánované rodičovstvo)
  • Odber materiálu na vyšetrenie chlamýdii, mykoplaziem, ureaplaziem – metódou PCR
  • Možnosť odberu onkocytologického steru najnovšou metódou LBC ( t.č. v plnom rozsahu nehradí zdravotná poisťovňa)
  • Odber HPV infekcie (human papillomavirus)
  • Odber krvných vzoriek na vyšetrenie trombofilných mutácii (Faktor V Leiden, MTHFR, Prothrombín FII)
  • Ambulantné naloženie vnútromaternicovej antikoncepcie – možnosti systém Mirena, Silver Lilly, Gold Lilly
 • Genetické konzultačné vyšetrenia
 • Možnosť výberu pôrodníka prostredníctvom zmluvy na II. gynekologicko – pôrodníckej klinike (po dohovore s lekárom)
 • Možnosť výberu operatéra prostredníctvom zmluvy na II. gynekologicko – pôrodníckej klinike (po dohovore s lekárom)
 • CTG monitoring najnovším prístrojovým vybavením – sledovanie srdiečka plodu počas posledného trimestra gravidity, sledovanie tonusu- kontrakcií maternice
 • Genetické testy otcovstva – paternity (u dieťaťa je postačujúci ster ústnej sliznice, nie je nutné dieťaťu odoberať krvnú vzorku, u otca dieťaťa odber krvi)